אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

רביעי, 11.00-12.00

אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

רביעי, 11.00-12.00

  1. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 22.09.21
  2. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 15.09.21
  3. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 01.09.21
  4. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 25.08.21