אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

שלישי, 17.00-18.00

אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

שלישי, 17.00-18.00

  1. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 20.04.21
  2. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 13.04.21
  3. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 06.04.21
  4. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 30.03.21
  5. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 23.03.21