אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

רביעי, 11.00-12.00

אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

רביעי, 11.00-12.00

  1. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 28.09.22
  2. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 21.09.22
  3. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 14.09.22
  4. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 07.09.22
  5. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 03.11.21