אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

שלישי, 17.00-18.00

אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

שלישי, 17.00-18.00

  1. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 15.09.20
  2. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 08.09.20
  3. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 01.09.20
  4. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 25.08.20