אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

שלישי, 17.00-18.00

אלה גיצין -Открытый микрофон с Эллой Гицин

שלישי, 17.00-18.00

  1. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 17.11.20
  2. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 10.11.20
  3. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 03.11.20
  4. מיקרופון פתוח עם אלה גיצין - 27.10.20