20 דקות תורה

עם מיטב הרבנים

ראשון - שישי, 00:00 - 02:00

20 דקות תורה

עם מיטב הרבנים

ראשון - שישי, 00:00 - 02:00

  1. 20 דקות תורה - 26.09.21
  2. 20 דקות תורה - 24.09.21
  3. 20 דקות תורה - 23.09.21
  4. 20 דקות תורה - 22.09.21
  5. 20 דקות תורה - 20.09.21
  6. 20 דקות תורה - 19.09.21
  7. 20 דקות תורה - 17.09.21
  8. 20 דקות תורה - 14.09.21
  9. 20 דקות תורה - 13.09.21
  10. 20 דקות תורה - 12.09.21