זינוק לאתמול

שדרנים מתחלפים

ראשון - חמישי, א - ד: 16:00-16:35

זינוק לאתמול

שדרנים מתחלפים

ראשון - חמישי, א - ד: 16:00-16:35

  1. זינוק לאתמול - 25.10.21
  2. זינוק לאתמול - 24.10.21
  3. זינוק לאתמול - 21.10.21
  4. זינוק לאתמול - 20.10.21
  5. זינוק לאתמול - 19.10.21
  6. זינוק לאתמול - 18.10.21
  7. זינוק לאתמול - 17.10.21
  8. זינוק לאתמול - 14.10.21
  9. זינוק לאתמול - 13.10.21
  10. זינוק לאתמול - 12.10.21