באים לידי ביטוי

הסיפור מאחורי הביטויים בשפה העברית

חמישי, 15:50 - 16:00

באים לידי ביטוי

הסיפור מאחורי הביטויים בשפה העברית

חמישי, 15:50 - 16:00

הסיפור מאחורי הביטויים בשפה העברית

  1. באים לידי ביטוי - לחנוכה
  2. באים לידי ביטוי - חיסונים
  3. באים לידי ביטוי - לא לעולם חוסן
  4. באים לידי ביטוי - חבל ארץ
  5. באים לידי ביטוי - רוב רובם
  6. באים לידי ביטוי - חנוך לנער
  7. באים לידי ביטוי - מלא מפה לפה