חפש
Languages

דיבור חדיש

יובל גנור

שבת, 18:00-20:00

דיבור חדיש

יובל גנור

שבת, 18:00-20:00

  1. דיבור חדיש עם יובל גנור - 09.11.19
  2. דיבור חדיש עם יובל גנור - 02.11.19
  3. דיבור חדיש עם יובל גנור - 26.10.19
  4. דיבור חדיש עם יובל גנור - 19.10.19
  5. דיבור חדיש עם יובל גנור - 12.10.19
  6. דיבור חדיש עם יובל גנור - 05.10.19
  7. דיבור חדיש עם יובל גנור - 28.09.19
  8. דיבור חדיש עם יובל גנור - 21.09.19
  9. דיבור חדיש עם יובל גנור - 14.09.19
  10. דיבור חדיש עם יובל גנור - 07.09.19