שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00 - 21:00

שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00 - 21:00

  1. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 01.12.21
  2. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 30.11.21
  3. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 29.11.21
  4. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 24.11.21
  5. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 23.11.21
  6. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 22.11.21
  7. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 17.11.21
  8. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 16.11.21
  9. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 15.11.21
  10. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 10.11.21