שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00-2100

שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00-2100

  1. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 29.09.20
  2. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 23.09.20
  3. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 22.09.20
  4. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 21.09.20
  5. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 16.09.20
  6. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 15.09.20
  7. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 14.09.20
  8. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 09.09.20
  9. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 08.09.20
  10. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 07.09.20