שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00 - 21:00

שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00 - 21:00

  1. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 17.08.22
  2. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 15.08.22
  3. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 10.08.22
  4. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 09.08.22
  5. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 08.08.22
  6. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 03.08.22
  7. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 02.08.22
  8. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 01.08.22
  9. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 27.07.22
  10. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 26.07.22