שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00 - 21:00

שלושים ושלוש ושליש

מנחם גרנית

שני - רביעי, 20:00 - 21:00

  1. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 27.10.21
  2. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 26.10.21
  3. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 25.10.21
  4. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 20.10.21
  5. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 19.10.21
  6. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 18.10.21
  7. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 13.10.21
  8. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 12.10.21
  9. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 11.10.21
  10. שלושים ושלוש ושליש עם מנחם גרנית - 06.10.21