ספק

הרב אילעאי עופרן

שישי, 16:00-17:00

ספק

הרב אילעאי עופרן

שישי, 16:00-17:00

  1. ספק - 31.12.21
  2. ספק - 17.05.19
  3. ספק - 15.02.19
  4. ספק - 27.01.18
  5. ספק - 26.01.18
  6. ספק - 20.01.18
  7. ספק - 13.01.18
  8. ספק - 17.11.17
  9. ספק - 10.11.17
  10. ספק - 13.10.17