t

קפה גיברלטר

אופיר טובול

חמישי, 17:00-18:00

קפה גיברלטר

אופיר טובול

חמישי, 17:00-18:00

שעה שבועית עם תרבות על התפר - בין מזרח למערב, בין מסורת להתחדשות. בהגשת אופיר טובול

  1. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 30.12.21
  2. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 23.12.21
  3. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 16.12.21
  4. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 09.12.21
  5. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 07.01.19
  6. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 27.04.18
  7. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 20.04.18
  8. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 13.04.18
  9. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 05.04.18
  10. קפה גיברלטר - אופיר טובול - 30.03.18