כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כתבו לנו: bet.layla@kan.org.il

  1. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 25.11.20
  2. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 24.11.20
  3. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 23.11.20
  4. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 22.11.20
  5. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 17.11.20
  6. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 16.11.20
  7. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 15.11.20
  8. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 11.11.20
  9. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 10.11.20
  10. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 09.11.20