כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כתבו לנו: bet.layla@kan.org.il

  1. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 24.11.21
  2. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 23.11.21
  3. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 22.11.21
  4. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 21.11.21
  5. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 17.11.21
  6. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 16.11.21
  7. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 14.11.21
  8. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 10.11.21
  9. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 09.11.21
  10. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 08.11.21