כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00–24:00

כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00–24:00

כתבו לנו: bet.layla@kan.org.il

  1. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 19.03.23
  2. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 15.03.23
  3. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 14.03.23
  4. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 13.03.23
  5. כאן הלילה עם עומרי חיים - 12.03.23
  6. כאן הלילה עם עומרי חיים - 08.03.23
  7. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 07.03.23
  8. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 06.03.23
  9. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 05.03.23
  10. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 01.03.23