כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00-24:00

כתבו לנו: bet.layla@kan.org.il

  1. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 18.01.22
  2. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 17.01.22
  3. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 16.01.22
  4. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 12.01.22
  5. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 11.01.22
  6. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 10.01.22
  7. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 09.01.22
  8. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 05.01.22
  9. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 04.01.22
  10. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 03.01.22