כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00–24:00

כאן הלילה

יעקב אייכלר

ראשון - רביעי, 23:00–24:00

כתבו לנו: bet.layla@kan.org.il

  1. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 16.08.22
  2. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 15.08.22
  3. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 14.08.22
  4. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 10.08.22
  5. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 09.08.22
  6. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 08.08.22
  7. כאן הלילה עם גיל תמיר - 07.08.22
  8. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 03.08.22
  9. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 02.08.22
  10. כאן הלילה עם יעקב אייכלר - 01.08.22