ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

  1. ספרדית - 21.10.21
  2. ספרדית - 20.10.21
  3. ספרדית - 19.10.21
  4. ספרדית - 18.10.21
  5. ספרדית - 17.10.21
  6. ספרדית - 16.10.21
  7. ספרדית - 15.10.21
  8. ספרדית - 14.10.21
  9. ספרדית - 13.10.21
  10. ספרדית - 12.10.21