ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

  1. ספרדית - 27.01.22
  2. ספרדית - 26.01.22
  3. ספרדית - 25.01.22
  4. ספרדית - 24.01.22
  5. ספרדית - 23.01.22
  6. ספרדית - 22.01.22
  7. ספרדית - 21.01.22
  8. ספרדית - 20.01.22
  9. ספרדית - 19.01.22
  10. ספרדית - 18.01.22