ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

  1. ספרדית - 17.01.22
  2. ספרדית - 16.01.22
  3. ספרדית - 15.01.22
  4. ספרדית - 14.01.22
  5. ספרדית - 13.01.22
  6. ספרדית - 12.01.22
  7. ספרדית - 11.01.22
  8. ספרדית - 10.01.22
  9. ספרדית - 09.01.22
  10. ספרדית - 08.01.22