ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

ספרדית Kan en Español

רוקסנה לוינסון

14:00-15:00

  1. ספרדית - 08.12.21
  2. ספרדית - 07.12.21
  3. ספרדית - 06.12.21
  4. ספרדית - 05.12.21
  5. ספרדית - 04.12.21
  6. ספרדית - 03.12.21
  7. ספרדית - 02.12.21
  8. ספרדית - 01.12.21
  9. ספרדית - 30.11.21
  10. ספרדית - 29.11.21