אמילי והפרופסור

פרופ' יובל אלבשן ואמילי עמרוסי

שישי, 08:00-10:00

אמילי והפרופסור

פרופ' יובל אלבשן ואמילי עמרוסי

שישי, 08:00-10:00

  1. אמילי עמרוסי והפרופסור יובל אלבשן - 28.05.20
  2. אמילי עמרוסי והפרופסור יובל אלבשן - 22.05.20
  3. אמילי עמרוסי והפרופסור יובל אלבשן - 15.05.20
  4. אמילי עמרוסי והפרופסור יובל אלבשן - 08.05.20
  5. אמילי עמרוסי והפרופסור יובל אלבשן - 01.05.20