יומן השבוע

שלום קיטל

שבת, 10:00–11:00

יומן השבוע

שלום קיטל

שבת, 10:00–11:00

כתבו לנו: bet.hashavua@kan.org.il 

  1. יומן השבוע עם שלום קיטל - 25.03.23
  2. יומן השבוע עם שלום קיטל - 18.03.23
  3. יומן השבוע עם שלום קיטל - 11.03.23
  4. יומן השבוע עם שלום קיטל - 04.03.23
  5. יומן השבוע עם שלום קיטל - 25.02.23
  6. יומן השבוע עם שלום קיטל - 18.02.23
  7. יומן השבוע עם שלום קיטל - 11.02.23
  8. יומן השבוע עם שלום קיטל - 04.02.23
  9. יומן השבוע עם שלום קיטל - 28.01.23
  10. יומן השבוע עם שלום קיטל - 21.01.23