929 פרקים למחשבה

הרב בני לאו ולירון מרוז

חמישי, 21:00-22:00

929 פרקים למחשבה

הרב בני לאו ולירון מרוז

חמישי, 21:00-22:00

  1. 929 פרקים למחשבה ליום כיפור - 15.09.21
  2. חן ארצי סרור ולירון מרוז עם 929 - 09.09.21
  3. חן ארצי סרור ולירון מרוז עם 929 - 02.09.21