שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

  1. שיר השירים - 16.06.21
  2. שיר השירים - 15.06.21
  3. שיר השירים - 14.06.21
  4. שיר השירים - 13.06.21
  5. שיר השירים - 09.06.21
  6. שיר השירים - 08.06.21
  7. שיר השירים - 07.06.21
  8. שיר השירים - 06.06.21
  9. שיר השירים - 02.06.21
  10. שיר השירים - 01.06.21