שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

  1. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 26.03.23
  2. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 22.03.23
  3. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 21.03.23
  4. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 20.03.23
  5. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 19.03.23
  6. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 15.03.23
  7. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 14.03.23
  8. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 13.03.23
  9. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 12.03.23
  10. שיר השירים עם דבורה גוטמן קיציס - 08.03.23