שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

שיר השירים

דבורה גוטמן-קיציס

ראשון -רביעי, 14:00-16:00

  1. שיר השירים - 26.01.22
  2. שיר השירים - 25.01.22
  3. שיר השירים - 24.01.22
  4. שיר השירים - 23.01.22
  5. שיר השירים - 19.01.22
  6. שיר השירים - 18.01.22
  7. שיר השירים - 17.01.22
  8. שיר השירים - 16.01.22
  9. שיר השירים - 12.01.22
  10. שיר השירים - 11.01.22