שירים לקראת שבת

דבורה גוטמן-קיציס

שישי, 08:00-09:00

שירים לקראת שבת

דבורה גוטמן-קיציס

שישי, 08:00-09:00

  1. שירים לקראת שבת - 17.09.21
  2. שירים לקראת שבת - 17.09.21
  3. שירים לקראת שבת - 10.09.21
  4. שירים לקראת שבת - 10.09.21
  5. שירים לקראת שבת - 03.09.21
  6. שירים לקראת שבת - 03.09.21
  7. שירים לקראת שבת - 27.08.21
  8. שירים לקראת שבת - 27.08.21
  9. שירים לקראת שבת - 27.09.20
  10. שירים לקראת שבת - 28.05.20