קונצרט ערב שבת

דני אורסתיו - עורך

שישי, 18:00-21:00

קונצרט ערב שבת

דני אורסתיו - עורך

שישי, 18:00-21:00

  1. קונצרט ערב שבת - 10.07.20
  2. קונצרט ערב שבת - 03.07.20
  3. קונצרט ערב שבת - 26.06.20
  4. קונצרט ערב שבת - 19.06.20
  5. קונצרט ערב שבת - 17.05.19
  6. קונצרט ערב שבת - 10.05.19
  7. ערב שבת- 16.03.18
  8. ערב שבת 02.03.18