t

הבוקר הזה

חמישי, שישי, 6:00–8:00

הבוקר הזה

חמישי, שישי, 6:00–8:00

כתבו לנו: bet.boker@kan.org.il

  1. הבוקר הזה עם יערה שפירא - 02.12.22
  2. הבוקר הזה עם אילאיל שחר - 01.12.22
  3. הבוקר הזה עם יערה שפירא - 25.11.22
  4. הבוקר הזה עם אילאיל שחר - 24.11.22
  5. הבוקר הזה דקלה אהרון שפרן - 18.11.22
  6. הבוקר הזה עם יערה שפירא - 17.11.22
  7. הבוקר הזה - 11.11.22
  8. הבוקר הזה - 10.11.22
  9. הבוקר הזה עם יערה שפירא - 04.11.22
  10. הבוקר הזה עם אילאיל שחר - 03.11.22