60/90/60

שדרנים שונים

שישי, שבת, שישי 06:00 - 16:00, שבת 09:00 - 20:00

60/90/60

שדרנים שונים

שישי, שבת, שישי 06:00 - 16:00, שבת 09:00 - 20:00

סופ"ש בכאן 88
שישי
7:00-10:00 | עורך ומגיש: רוני ידידיה
10:00-13:00 | עורך ומגיש: גדי ליבנה
13:00-16:00 | עורכת: אלונה קדם. מגישה: רותם דויטשר

שבת
6:00-9:00 | עורך: גדי ליבנה
9:00-12:00 | עורך ומגיש: רוני ידידיה
12:00-14:00 | עורך ומגיש: קובי מנורה
14:00-17:00 | עורך: אבנר גורלי. מגיש: עידן גבריאל
17:00-20:00 | עורכת: אלונה קדם. מגיש: עופר נחשון

  1. 60/90/60 - 26.09.20 - ניר גורלי
  2. 60/90/60 - 26.09.20 - עידן גבריאל
  3. 60/90/60 - 26.09.20 - רוני ידידיה
  4. 60/90/60 - 26.09.20 - גדי לבנה
  5. 60/90/60 - 25.09.20
  6. 60/90/60 - 25.09.20-רותם דויטשר
  7. 60/90/60 - 25.09.20 - גדי לבנה
  8. 60/90/60 - 25.09.20-רוני ידידיה
  9. 60/90/60 - 20.09.20 - עידן גבריאל
  10. 60/90/60 - 20.09.20 - ענת הראל