60 החדש

איציק יושע

ראשון - רביעי, 11:00-12:00

60 החדש

איציק יושע

ראשון - רביעי, 11:00-12:00

החיים החדשים בגיל השלישי. מגזין יומי בהגשת איציק יושע

  1. 60 החדש - איציק יושע - 23.09.20
  2. 60 החדש - איציק יושע - 22.09.20
  3. 60 החדש - איציק יושע - 21.09.20
  4. 60 החדש - איציק יושע - 16.09.20
  5. 60 החדש - איציק יושע - 15.09.20
  6. 60 החדש - איציק יושע - 14.09.20
  7. 60 החדש - איציק יושע - 13.09.20
  8. 60 החדש - איציק יושע - 09.09.20
  9. 60 החדש - איציק יושע - 08.09.20
  10. 60 החדש - איציק יושע - 07.09.20