משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, מגיש ועורך

ראשון - חמישי, 20:00-21:00

משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, מגיש ועורך

ראשון - חמישי, 20:00-21:00

  1. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 24.10.21
  2. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 21.10.21
  3. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 20.10.21
  4. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 19.10.21
  5. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 18.10.21
  6. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 17.10.21
  7. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 14.10.21
  8. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 13.10.21
  9. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 12.10.21
  10. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 11.10.21