משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, מגיש ועורך

ראשון - חמישי, 20:00-21:00

משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, מגיש ועורך

ראשון - חמישי, 20:00-21:00

  1. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 21.10.20
  2. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 20.10.20
  3. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 19.10.20
  4. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 18.10.20
  5. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 15.10.20
  6. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 14.10.20
  7. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 13.10.20
  8. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 12.10.20
  9. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 11.10.20
  10. משירי ארץ אהבתי עם אבנר נעים - 08.10.20