20 דקות תורה

עם מיטב הרבנים

ראשון - שישי, 00:00 - 02:00

20 דקות תורה

עם מיטב הרבנים

ראשון - שישי, 00:00 - 02:00

  1. 20 דקות תורה - 30.03.23
  2. 20 דקות תורה - 30.03.23
  3. 20 דקות תורה - 29.03.23
  4. 20 דקות תורה - 28.03.23
  5. 20 דקות תורה - 27.03.23
  6. 20 דקות תורה - 26.03.23
  7. 20 דקות תורה - 24.03.23
  8. 20 דקות תורה - 22.03.23
  9. 20 דקות תורה - 21.03.23
  10. 20 דקות תורה - 20.03.23