20 דקות תורה

עם מיטב הרבנים

ראשון - שישי, 00:00 - 02:00

20 דקות תורה

עם מיטב הרבנים

ראשון - שישי, 00:00 - 02:00

  1. 20 דקות תורה - 21.01.22
  2. 20 דקות תורה - 20.01.22
  3. 20 דקות תורה - 19.01.22
  4. 20 דקות תורה - 18.01.22
  5. 20 דקות תורה - 17.01.22
  6. 20 דקות תורה - 16.01.22
  7. 20 דקות תורה - 14.01.22
  8. 20 דקות תורה - 13.01.22
  9. 20 דקות תורה - 12.01.22
  10. 20 דקות תורה - 11.01.22