גחליליות

איציק יושע

ראשון - רביעי, 16:35-17:00

גחליליות

איציק יושע

ראשון - רביעי, 16:35-17:00

  1. מרתון גחליליות עם איציק יושע - 7.9.2021 | 24:00 - 01:00
  2. מרתון גחליליות עם איציק יושע - 6.9.2021 | 23:00 - 24:00
  3. מרתון גחליליות עם איציק יושע - 6.9.2021 | 22:00 - 23:00
  4. מרתון גחליליות עם איציק יושע - 6.9.2021 | 21:00 - 22:00