ראשי כאן ב כאן גימל כאן 88 כאן תרבות כאן קול המוזיקה כאן מורשת כאן Reka راديو مكان רדיו חינוכית חדשות כאן ב

Español

100.1
100.3
FM
101.1
101.3

Programs

ספרדית Kan en Español
רוקסנה לוינסון
14:00-15:00
Kan, Actualidad de Israel y Medio Oriente en Español