דורית ביניש

דורית ביניש

ביניש היא משפטנית ישראלית, פרקליטת המדינה בשנים 1989–1995, שופטת בית המשפט העליון משנת 1995, ונשיאת בית המשפט העליון החל מ-14 בספטמבר 2006 ועד לפרישתה משיפוט ב-28 בפברואר 2012. החל ממאי 2013, מכהנת ביניש כנגידת האוניברסיטה הפתוחה
1