יום ירושלים

יום ירושלים

יום לציון איחוד חלקי הבירה. נקבע לאחר מלחמת ששת הימים
1 2