הרב חיים דרוקמן

הרב חיים דרוקמן

מבכירי רבני הציונות הדתית
1