עליזה בלוך
עליזה בלוך

עליזה בלוך

עליזה בלוך
עליזה בלוך ראש עיריית בית-שמש
1