השריפה בבית הגננת

השריפה בבית הגננת

שריפה שקרתה כפי הנראה מהצתה בביץ מפחת מעודה בראש העין. מפשחתה של הגננת החשודה בהתעללות בפעוטות ששהו בגן שניהלה
1