חץ 3

חץ 3

מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים בפיתוח משרד הביטחון
1