סופה טרופית

סופה טרופית

ציקלון הנוצר באזורים הטרופיים, שקוטרו האופייני נע בין 100 ל-2,000 קילומטרים. השמות של הסופות משתנות מאזור לאזור בין הוריקן, טייפון וציקלון טרופי. מקור האנרגיה של הסופה הטרופית הוא שחרור חום כמוס מהתעבות המים בשכבות הגבוהות של האטמוספירה. כלומר, מי האוקיינוס מקבלים אנרגיה מן השמש ומתאדים, לאחר מכן הם מטפסים מעלה באטמוספירה ומתקררים, וכאשר הם מגיעים לטמפרטורה מסוימת - הם מתעבים ומשחררים את האנרגיה שהושקעה באידוי קודם
1