ועדת שרים לענייני חקיקה

ועדת שרים לענייני חקיקה

הוועדה הוקמה בהחלטת הממשלה מס. 21 מיום 19.5.2015 סמכויות הועדה: - סדר היום של ועדת השרים ייקבע על ידי יושבת הראש ביחד עם ממלא מקומה. - טיפול ואישור של הצעות חוק מטעם הממשלה טרם הבאתן לאישור הכנסת. - טיפול וקביעת עמדת הממשלה ביחס להצעות חוק פרטיות מטעם הכנסת. - אישור הרשאות על פי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951. - ענייני נוהל בתחומי המשפט.
1