בואינג 737-מקס

בואינג 737-מקס

בואינג 737 MAX היא סדרת מטוסים מסחריים המפותחים על ידי חברת בואינג. השינוי העיקרי בסדרה זו מסדרות קודמות הוא השימוש במנועי CFM International LEAP-1B הגדולים והחסכוניים. בעקבות שתי התרסקויות, באוקטובר 2018 ובמרץ 2019, אשר גבו את חייהם של 346 איש, קורקעו כל המטוסים שנבנו עד אותו זמן מדגם זה
1