עשור של מהפכות

עשור של מהפכות

מהפיכות, חילופי שלטון והסמארטפון ששינה את חיינו – האירועים הגדולים של העשור האחרון
1