המנהל האזרחי

המנהל האזרחי

יחידה בצ"הל העובדת ביהודה ושומרןו תחת מתאם פעולות הממשלה בשטחים
1