יו"ר הכנסת

יו"ר הכנסת

חבר הכנסת העומד בראש הפרלמנט
1 2