20 שנה ליציאת צה"ל מלבנון

20 שנה ליציאת צה"ל מלבנון

1