ועדת הכספים

ועדת הכספים

אחת הוועדות הקבועות בכנסת, אחראית על תקציב המדינה, בנק ישראל והמדיניות המוניטרית של ישראל
1 2