אלימות שוטרים

אלימות שוטרים

שימוש של שוטרים בכוח מופרז, כוח לא מידתי, כלפי אזרחים לרוב בעת מעצר. שוטרים מרביצים לאזרחים, שוטרים מכים אזרחים, שוטרים משתמשים באקדח טייזר כלפי אזרחים באופן לא מידתי.
1 2