המוטציה הבריטית

המוטציה הבריטית

מוטציה לנגיף קורונה שהתגלתה בבריטניה, עליה דווח לראשונה ב-19 בדצמבר
1 2