קריסת הטריבונה בגבעת זאב

קריסת הטריבונה בגבעת זאב

1