בריחת האסירים מכלא גלבוע

בריחת האסירים מכלא גלבוע

1
..
4 5 6