בריחת האסירים מכלא גלבוע

בריחת האסירים מכלא גלבוע

1
..
7 8 9