חפש
Languages
בית המשפט העליון

בית המשפט העליון

גוף העומד בראש ההיררכיה של הרשות השופטת ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. בבית המשפט העליון מכהנים 15 שופטים, הנבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. כהונת שופט נמשכת עד גיל 70, אלא אם הפסיק לכהן קודם לכן. נכון להיום נשיאת בית המשפט העליון הינה השופטת אסתר חיות.
1 2 3 .. 5