בית המשפט העליון

בית המשפט העליון

גוף העומד בראש ההיררכיה של הרשות השופטת ומהווה את המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. בבית המשפט העליון מכהנים 15 שופטים, הנבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. כהונת שופט נמשכת עד גיל 70, אלא אם הפסיק לכהן קודם לכן. נכון להיום נשיאת בית המשפט העליון הינה השופטת אסתר חיות.
1 2 3 .. 17