חיסול קצין משמרות המהפכה

חיסול קצין משמרות המהפכה

1