פיגוע הירי סמוך לחווארה

פיגוע הירי סמוך לחווארה

1 2