חפש
Languages
כולנו

כולנו

מפלגת מרכז כלכלית חברתית בראשות משה כחלון, אשר הוקמה בשנת 2014 לקראת הבחירות לכנסת העשרים. המפלגה מתמקדת בנושאים חברתיים וכלכליים כמו משבר הדיור, יוקר המחיה ועידוד תעסוקה במשק.
1 2 3 4