היישוב היהודי בחברון
היישוב היהודי בחברון

היישוב היהודי בחברון

היישוב היהודי בחברון
היישוב היהודי בחברון מתקיים באופן רציף, למעט הפסקות אחדות, מתקופת המקרא ועד ימינו. במהלך המאה ה-19 הגיעו יהודים רבים לעיר וביססו את היישוב היהודי בה. בקיץ 1929 נטבחו בחברון יהודים על ידי מוסלמים מקומיים. עם פרוץ המרד הערבי הגדול ב-1936, עזבו אחרוני היהודים את העיר למעט משפחה אחת. לאחר כיבוש חברון במלחמת ששת הימים, חודש היישוב היהודי בה כיישוב עצמאי ונפרד. היישוב היהודי בחברון הוא היחיד ביהודה ושומרון שקיומו אושר במפורש בהסכם בין ישראל והפלסטינים
1