מיכל רוזנבוים

מיכל רוזנבוים

מועמדת הקואליציה למבקר המדינה
1