קרנף

קרנף

יונק גדול הניצב בפני סכנת הכחדה. כמה ממיניו נמצאים באפריקה ואחרים בדרום מזרח אסיה
1