בחירות כלליות

בחירות כלליות

בחירות ארציות המתרחשות לרוב מידי ארבע שנים, ובהן נבחרות הרשימות לכנסת ישראל ונבחר ראש הממשלה
1 2 3